www.parscollector.com
منوی اصلی
ماکت حرفه ای
XCMG
مدل : QY50K
ساخت :
نامشخص - چین
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 5/800/000 تومانSHANTUI
مدل : SE70
ساخت :
نامشخص - چین
مقیاس : 35 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 3/500/000 تومانLiebherr
مدل : R904 C
ساخت :
Norscot - China
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 3/500/000 تومانO&K
مدل : D25
ساخت :
Conrad - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 3/000/000 تومانLiebherr
مدل : R922
ساخت :
Conrad - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 5/000/000 تومانCaterpillar
مدل : Compact
ساخت :
Joal - Spain
مقیاس : 25 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 1/000/000 تومان***
مدل : ***
ساخت :
Tonkin - China
مقیاس : 53 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 2/400/000 تومانVolvo
مدل : L150
ساخت :
NZG - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 5/000/000 تومانCaterpillar
مدل : D11R
ساخت :
Norscot - China
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 4/500/000 تومانShantui
مدل : SF30
ساخت : 
نامشخص - چین
مقیاس : 25 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 1/800/000 تومانLiebherr
مدل : HTM904
ساخت :
Conrad - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : فروخته شدLiebherr
مدل : PR752
ساخت :
Conrad - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 4/800/000 تومانCASE
مدل : 885
ساخت :
ERTL - China
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده - فاقد طلق
قیمت : 1/500/000 تومانLiebherr
مدل : 984
ساخت :
Conrad - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده - فاقد جعبه مقوایی
قیمت : 6/000/000 تومانSHANTUI
مدل : SR20M
ساخت :
نامشخص - چین
مقیاس : 35 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 2/800/000 تومانLiebherr
مدل : A310
ساخت :
Conrad - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 2/200/000 تومانLiebherr
مدل : HTM704
ساخت :
Conrad - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : فروخته شدLiebherr
مدل : L531
ساخت :
Conrad - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 2/500/000 تومانHITACHI
مدل : EH650
ساخت :
Joal - Spain
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 1/800/000 تومانKOMATSU
مدل : WA600
ساخت :
Universal Hobbies - China
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 4/500/000 تومانWirtgen
مدل : W2000
ساخت :
Siku - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 2/300/000 تومانLiebherr
مدل : A314
ساخت :
NZG - China
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 3/500/000 تومانFAUN
مدل : F85A
ساخت :
Conrad - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : پایه یکی از جکها شکسته
قیمت : 3/200/000 تومان (تخفیف دارد)Shantui
مدل : SG21
ساخت : 
نامشخص - چین
مقیاس : 35 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : فروخته شدLiebherr
مدل : A912
ساخت :
Conrad - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 4/000/000 تومانLiebherr
مدل : R912
ساخت :
Conrad - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 3/500/000 تومانLiebherr
مدل : LR621
ساخت :
Conrad - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 3/300/000 تومانLiebherr
مدل : PR722
ساخت :
Conrad - W.Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 3/500/000 تومانLinde
مدل : Gama
ساخت :
W.Germany
مقیاس : 24 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
بدون جعبه
توضیحات : -
قیمت : 550/000 تومانLinde
مدل : H30
ساخت :
SIKU - W.Germany
مقیاس : -
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
بدون جعبه
توضیحات : -
قیمت : 350/000 تومانHBM-NOBAS
مدل : BG190-TA-3
ساخت :
NZG - China
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : فروخته شدMAN
مدل : TG 460 A-XXL
ساخت :
Conrad - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : 3/800/000 تومانMercedes Benz
مدل : LP608
ساخت :
Schuco - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 3/300/000 تومانCaterpillar
مدل : B25
ساخت :
NZG - Germany
مقیاس : 87 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 750/000 تومانHAMM
مدل : HD90
ساخت :
SIKU - xxx
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 650/000 تومانLinde
مدل : E20-E50
ساخت :
Conrad - Germany
مقیاس : 25 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 1/250/000 تومان
O&K
مدل : L4
ساخت :
NZG - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 1/100/000 تومانCaterpillar
مدل : 12G
ساخت :
NZG - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : ایراد رنگ در قسمت مارک شده
قیمت : فروخته شدWirtgen
مدل : WR 2000
ساخت :
NZG - China
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : آینه سمت اتاق شکسته شده
قیمت : 5/500/000 تومان (تخفیف دارد)MAN
مدل : 626
ساخت :
De AGOSTINI - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : جعبه آسیب دیده
قیمت : فروخته شدMercedes-Benz
مدل : L911
ساخت :
Premium ClassiXXs - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 2/500/000 تومانMercedes-Benz
مدل : L911
ساخت : 
Premium ClassiXXs - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 2/500/000 تومانMercedes-Benz
مدل : LA911
ساخت :
Premium ClassiXXs - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 2/800/000 تومانMercedes-Benz
مدل : LP608
ساخت :
Schuco - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : 3/000/000 تومانMercedes-Benz
مدل : L 6600
ساخت :
Schuco - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - فاقدجعبه مقوایی
توضیحات : ویترین خط و خش دارد
قیمت : 1/600/000 تومانMercedes-Benz
مدل : LS 322
ساخت : Premium ClassiXXs - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت : نو - باجعبه فابریک
توضیحات :
قیمت : 2/400/000 تومانMercedes-Benz
مدل : LPS 608
ساخت : 
Premium ClassiXXs - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات :
قیمت : 2/000/000 تومانMercedes-Benz
مدل : LPS 323
ساخت : 
Premium ClassiXXs - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات :
قیمت : 2/000/000 تومانMercedes-Benz
مدل : O 302
ساخت : MINICHAMPS - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت : نو - باجعبه فابریک
توضیحات : بسیار کمیاب
قیمت :  0 تومانMercedes-Benz
مدل : Putzmeister M52
ساخت :
Conrad - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : فروخته شدFURUKAWA
مدل : 345 II
ساخت :
Conrad - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : فروخته شدMercedes-Benz
مدل : 1114-709
ساخت :
NZG - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : فروخته شدGROVE
مدل : TM1500
ساخت :
NZG - Germany
مقیاس : 55 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
استفاده شده - بدون جعبه
توضیحات : -
قیمت : فروخته شدLiebherr
مدل : R904 C
ساخت :
Norscot - China
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : فروخته شدMercedes-Benz
مدل : Actros
ساخت :
NZG - China
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : فروخته شدMAN
مدل : M2000
ساخت :
Conrad - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات : -
قیمت : فروخته شدHillman
مدل : Avenger 1.6DL
ساخت :
CORGI - China
مقیاس : 43 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات :
قیمت : فروخته شدLiebherr
مدل : PR 752
ساخت :
Conrad - Germany
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت :
نو - باجعبه فابریک
توضیحات :
قیمت : 
فروخته شدNEW HOLLAND
مدل : E 215B
ساخت : ROS
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت : نو - باجعبه فابریک
توضیحات : کمیاب
قیمت : 
فروخته شدNEW HOLLAND
مدل : E 190B
ساخت : ROS
مقیاس : 50 : 1
جنس : فلز و پلاستیک فشرده
کیفیت : نو - باجعبه فابریک
توضیحات : کمیاب
قیمت : 
فروخته شد

www.parscollector.com Iran - Tehran Nov. 2010